Bryndumdam Haveforening

Bryndumdamvej 59, 6715  Esbjerg N. CVR. 31214181 - mail hf.bryndumdam@gmail.com

Henvendelser til bestyrelsen skal være på mail.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen kontaktes pr. telefon eller ved personlig henvendelse.

De forskellige ansvarsområder kan ses i kolonnen til højre.

Formand, Have 123

Heidi Hansen-Schwartz

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Kasserer, Have 97

Gunnar Thuesen

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Næstformand, Have 161

Niels Friedrichsen

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 1, Have 87

Jens Erik Andersen

Mail: Hf.bryndumdam@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem 2, Have 177

Lars Havgaads

Vurderinger af haver

Varetages af Kredsen sammen med vores lokale vurderingsmænd.

MIchael Andersen, Have 125

Frank Nielsen, Have 111

Bernt Rødgård, Have 179

 

 

 

Formand: 

 • Kontakt til Kommune, Forbund og Kreds. 
 • Køb og salg af haver
 • Nybygning og tilbygning af huse mv.
 • Koder til bom
 • Havetjek
 • Byggeudvalg
 • Op- og nedtagning af vandmålere
 • Festudvalg og forplejning til møder.

Kasserer: 

 • Alt vedr. økonomi.
 • Regnskab og budget.
 • Forsikringer.
 • Referater og andet papirarbejde
 • Op- og nedtagning af vandmålere

Næstformand:

 • Byggeudvalg
 • Stedfortræder for formanden.
 • Affald
 • Maskiner og værktøj
 • Op- og nedtagning af vandmålere

Bestyrelsesmedlem 1: 

 • Op- og nedtagning af vandmålere.
 • Havetjek
 • Spildevandstanke

Bestyrelsesmedlem 2:

 • Byggeudvalg
 • Fælleshuset
 • Affald
 • Op- og nedtagning af vandmålere