Bryndumdam Haveforening

Bryndumdamvej 59, 6715  Esbjerg N. CVR. 31214181

Henvendelser til bestyrelsen skal være på mail.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen kontaktes pr. telefon eller ved personlig henvendelse.

De forskellige ansvarsområder kan ses i kolonnen til højre.

Formand have 75

Rene Beregaard Andersen

Mobiltlf.: 31339010

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Kasserer have 105

Keld Jansen

Mobiltlf.: 53221453

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Næstformand have 145

Pia Olsen

Mobiltlf.: 23359449

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 1 - have 73

Asger Gammelgaard 

Mobiltlf.: 25143431

Mail: Hf.bryndumdam@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem 2 - have 107

Nanna Christensen

Mobiltlf.: 42167992

Vurderinger af haver

Varetages af Kredsen sammen med vores lokale vurderingsmænd.

Frederik Larsen. Have 91

Michael Andersen. Have 125

 

 

 

Formand: 

Kontakt til Kommune, Forbund og Kreds. Hjemmeside.

 

 

Kasserer: 

Alt vedr. økonomi.

Regnskab - Budget.

Forsikringer.

 

Næstformand:

Alt vedr. køb og salg af eksisterende huse, samt til- og nybygninger.

Stedfortræder for formanden.
 
Kontrol med samtlige affaldscontainere.

Koder til bommen

 

Bestyrelsesmedlem 1: 

Alt vedrørende spildevands tanke

Alt vedrørende opsætning- og nedtagning af vandmålere.

Alt vedrørende vores maskinpark, værktøj og haveredskaber.

 

Bestyrelsesmedlem 2:

Fælleshuset

Sekretær