Bryndumdam Haveforening

Bryndumdamvej 59, 6715  Esbjerg N. CVR. 31214181 - mail hf.bryndumdam@gmail.com

Henvendelser til bestyrelsen skal være på mail.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen kontaktes pr. telefon eller ved personlig henvendelse.

De forskellige ansvarsområder kan ses i kolonnen til højre.

Formand, Have 177

Lars Haugaard

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Kasserer, Have 97

Gunnar Thuesen

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Næstformand, Have 087

Jens-Erik Andersen

Mail: hf.bryndumdam@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 1, Have 107

Dorthe Haslund

Mail: Hf.bryndumdam@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem 2, Have 179

Bernt Rødgaard

Vurderinger af haver

Varetages af Kredsen sammen med vores lokale vurderingsmænd.

Bernt Rødgård, Have 179

Formand: 

 • Kontakt til Kommune, Forbund og Kreds. 
 • Køb og salg af haver
 • Nybygning og tilbygning af huse mv.
 • Havetjek
 • Op- og nedtagning af vandmålere

Kasserer: 

 • Alt vedr. økonomi.
 • Regnskab og budget.
 • Forsikringer.
 • Referater og andet papirarbejde
 • Op- og nedtagning af vandmålere

Næstformand:

 • Stedfortræder for formanden.
 • Affald
 • Maskiner og værktøj
 • Op- og nedtagning af vandmålere

Bestyrelsesmedlem 1: 

 • Op- og nedtagning af vandmålere.
 • Havetjek

Bestyrelsesmedlem 2:

 • Fælleshuset
 • Affald
 • Koder til bom
 • Op- og nedtagning af vandmålere